www.gniotowniki.pl

Czy warto gnieść ziarna zbóż ?

PRODUKTY - Skrzynka na płatki

Skrzynka może służyć za pojemnik stacjonarny a także można nią rozwieść paszę do poszczególnych boksów. Pojemnik jest dopasowany do gniotownika w taki sposób aby na skutek drgań maszyny nie zmienił położenia. Skrzynka stanowi wyposażenie dodatkowe

 

 
 Powered by: www.CDX.pl