www.gniotowniki.pl

Czy warto gnieść ziarna zbóż ?

PRODUKTY - Mieszalnia pasz

 

ENERGOOSZCZĘDNA LINIA DO PRZYGOTOWANIA MIESZANEK PASZ TREŚCIWYCH PŁATKOWANYCH O WYDAJNOŚCI 0,5 t/h 

Linia jest przeznaczona do produkcji pasz pełnoporcjowych płatkowych , na bazie wszelkich rodzajów zbóż i komponentów. Linia może produkować mieszanki w sposób ciągły lub przygotowywać pożądane ich porcje. Może być stosowana w mieszalniach pasz, fermach trzody chlewnej, bydła, owiec. Kątowa konstrukcja zapewnia dokładne przemieszanie składników paszy która nawet po upływie kilkunastu dni nie ulega rozwarstwieniu.

Zalety linii to:

    mniejsza energochłonność w stosunku do linii z rozdrabniaczami ( np. bijakowymi) o ok. 25 %,

    uzyskuje się paszę lepiej przyswajalną przez zwierzęta i to zarówno w postaci suchej jak i mokrej.
Schemat linii kompletnej

Charakterystyka techniczna linii technologicznej

    długość - ok. 9,3 m

    szerokość - ok. 2,8 m

    wysokość - ok. 2,5 m

    wydajność ( zależna od mocy silnika gniotownika)

    z silnikiem 3,0 kW - 500 kg/h

    z silnikiem 5,5 kW - 1000 kg/h

    moc zainstalowania - 11 kW

    masa - ok. 600 kg

    obsługa - 1 osoba

Przygotowanie mieszanek paszowych przebiega w następujący sposób:

Poszczególne składnik paszy (ziarno) zasypuje się do kosza przyjęciowego przenośnika ślimakowego w takiej ilości , aby ich objętość nie przekraczała pojemności mieszarki ( ilość i rodzaj składników określa receptura dostosowana do wieku i rodzaju zwierząt). Następnie włącza się mieszarkę , gniotownik ziarna, przenośnik ślimakowy.

Po rozdrobnieniu porcji ziarna i napełnieniu mieszarki włącza się przenośnik ślimakowy i gniotownik, dodaje mikroelementy i koncentraty ( z dozownika ) , miesza się przez ok. 5 minut, a następnie gotową paszę wysypuje do worków.

Możliwa jest praca ciągła w przypadku jednoczesnego ,ciągłego dozowania mikroelementów i koncentratów.

 
 Powered by: www.CDX.pl